Browsing All Posts filed under »Thất Lý«

Trúc mã thanh mai/phần ba

Tháng Tư 14, 2011 bởi

15

Trúc trong viện không đánh khóm, thanh thanh bích bích, át đi thư hương mặc hương, đệm vào tiếng đọc thư lanh lảnh năm này qua năm khác.

Trúc mã thanh mai/phần hai

Tháng Ba 14, 2011 bởi

12

Quý Huy Hòa cười. Quý Hiển Thạch nghiễm nhiên tự cho mình là công thần, ít nhiều cũng do hắn ném Quý Huy Hòa vào trong nước, thà thấy chết không cứu, mới có thể trị được kỳ môn quái chứng của y. Cái này gọi là trọng bệnh cần trọng dược y, cổ nhân đích thực không lừa ta a. Quý lão gia gật đầu nghe, tạ rồi lại tạ, vất vả lắm mới thỉnh vị công thần đi khuất.

Trúc mã thanh mai/phần một

Tháng Ba 8, 2011 bởi

11

Quà mừng 8-3 ^^. Chúc chị em có một ngày của phụ nữ thật tuyệt vời :"D