Browsing All Posts filed under »Phong Duy«

Đoản văn/Phong Duy/Toái tiêu

Tháng Tám 27, 2010 bởi

16

Đây là một chuyện xưa bụi phủ đã lâu.

Cosplay/Phượng Phi Ly ver2

Tháng Tám 15, 2010 bởi

18

Phượng Phi Ly cosplay

Cosplay/Phượng Phi Ly ver1

Tháng Tám 10, 2010 bởi

13

Tiểu thuyết đam mỹ cổ trang kinh điển "Phượng Phi Ly"

Bản txt/giới thiệu sơ lược/link edit các tác phẩm đã kết của Phong Duy

Tháng Bảy 30, 2010 bởi

14

các tác phẩm đã kết của Phong Duy

Manhua và tranh minh họa “Nhất cá đa đa tam cá oa”

Tháng Năm 17, 2010 bởi

20

Update phần 4 của manhua và bản đẹp hơn cho mấy phần trước :D

Phong Duy và các tác phẩm

Tháng Năm 16, 2010 bởi

24

Dưới đây 1 trong Tam Phong được đam mỹ giới tôn xưng ---- Phong Duy!