Cosplay/ Lục Tiểu Phụng

Posted on Tháng Bảy 14, 2010 bởi

15


(redfox)

Tôi không biết gì về “Lục Tiểu Phụng” của Cổ Long hết.

Tại sao post cái này, một là vì quỡn, hai là thích Thất Túc, ba là thấy đẹp ^^

**************

[Lục Tiểu Phụng truyền kỳ]

[Kính hoa thủy nguyệt]

Lục Tiểu Phụng cn Cửu Nhâm

 

Hoa Mãn Lâu cn Tử Đường Túc

Tây Môn Xuy Tuyết cn Thất Tuyết

Diệp Cô Thành cn Karas

link cả bộ 70 hình

 
 
 

http://www.mediafire.com/?kmmmmym5nmz

(hết)

 

Advertisements