Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (thượng)/ văn án

Posted on Tháng Sáu 7, 2010 bởi

12


Bách Lý Thất hắn ở trên giang hồ mặc dù danh khí không vang dội,

nhưng giả phân thân nói thế nào cũng là cao thủ vang danh.

Như thế nào cuối cùng lại lạc đến tiểu huyện làm một nha dịch nhỏ bé đáng thương lương bổng ít ỏi?

Hơn nữa, đáng thương nhất chính là còn phải chiếu cố đại sư huynh Lan Khánh đã mất trí nhớ.

Liệu có phải vì hắn đời trước không chịu đốt hảo hương, lại còn gây ra lắm nghiệt,

Cho nên đời này mới phải cùng đại ma đầu dây dưa một chỗ?

“Còn định chạy, ngươi muốn chạy đi đâu?”

“Không, không, không, ta không muốn chạy!”

Gì mà một ngày làm nha dịch Quy Nghĩa huyện, cả đời đều là Quy Nghĩa huyện nha dịch?

Hắn chỉ bị phán ba năm lao dịch thôi, nhưng người này cư nhiên thăng thành cả đời.

“…”

Không thể nào, chẳng lẽ bản thân cả đời cũng phải đền cho đại sư huynh yêu ma này sao?

Ta không theo a….

Advertisements