Cosplay/ Phượng vu cửu thiên/ Hạ Địch x Tử Nham

Posted on Tháng Sáu 5, 2010 bởi

18


(redfox)

TTTT__TTTT

khóc ròng

Coser mình mến cos nhân vật mình bấn

(tưởng tượng đủ lớn thì sẽ thành sự thật chăng?)

*****************

[Phượng vu cửu thiên]

[Quỷ kỳ chi cục]

Hạ Địch cn Thất Tuyết

Tử Nham cn Tử Đường Túc

Thị nữ cn Phong Lan

*****************

bonus:

Chụp kỷ niệm

(hết)

Advertisements